GRABBER MT

Високо ниво на тракција во услови на кал и тиња.

Гума за употреба на тежок off-road терен.

20:80 on/off


  • Најдобра мобилност и способности за самочистење дури и во тешки off-road услови.
  • Исклучително високи нивоа на тракција во услови на кал и тиња.
  • Слојот за газење обезбедува адхезија меѓу гумата и цврстиот, растреситиот или калливиот терен. Ова ја прави тракцијата на терен од кал и тиња исклучително добра.
Tyrefinder
Технички детали
Ознака на ЕУ на гумите
Асортиман на производи
Since 1915.
General Tire. A brand of Continental.