Технологија на следење

Контролор за заменување на гума (RTM) и индикатор за визуелно порамнување (VAI)

Почеток

Контролор за заменување на гума

  • Контролорот за заменување на гума му упатува предупредување на корисникот кога гумата е изабена и треба да се замени. На циркумферентното ребро на новата гума трипати се покажува натписот „Контролор за заменување на гума“. Непосредно пред слојот за газење да ја достигне минималната длабочина на шарата што се покажува со индикаторот на абење на слојот за газење (TWI - Tread Wear Indicator), натписот ќе се смени во „Заменете ја гумата“.


Индикатор за визуелно порамнување (VAI)

  • Индикаторот за визуелно порамнување (VAI  - Visual Alignment Indicator) му овозможува на корисникот да го провери евентуалниот дисбаланс на тркалата за да се избегне неправилно абење на гумите. VAI е претставен трипати на работ на гумата со два дополнителни отвора (со длабочина од 1,6 mm) на блоковите на спротивното рамо на гумата. Ако отворите на VAI се абат различно (на пример, едната страна повеќе од другата), тоа значи дека постои потенцијален дисбаланс на тркалата.

  • На овој начин му се помага на корисникот да се намали можноста за предвремено абење на гумите и истовремено се обезбедува можност за кориснички услуги и балансирање на тркалата.

Since 1915.
General Tire. A brand of Continental.